مواد شیمیایی

BDH
Sigma Aldrich
Merck
Acros
Alfaaesar
Fisher

مواد شیمیایی صنعتی

شرکت اکسیر هیراد از اوایل فعالیت خود در کنار تامین نیازهای آزمایشگاهی مشتریان خود اقدام به تامین مواد شیمیایی صنعتی، industrial grade ، food grade ، pharma grade ، جهت پروسه تولید مشتریان خود نموده است. مواد شیمیایی صنعتی وارداتی از کشورهای اروپایی، چین، هند، کره، ژاپن و … تولیدات کارخانجات صنعتی شیمیایی داخلی بوده و بصورت تحویل فوری بر حسب سفارش و یا عقد قرارداد جهت کارخانجات تولیدی قابل ارائه می باشد.

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی به عنوان اصلی ترین مواد مورد استفاده در آزمایشگاه ها محسوب می شوند به طوری که تمام وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی معمولاً برای آنالیز و تجزیه تحلیل اجزای سازنده یک ماده از مواد شیمیایی آزمایشگاهی با عناصر معلوم و مشخص به کار می روند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی از لحاظ فرمول شیمیایی و ماهیت با مواد صنعتی و خوراکی موجود در بازار یکسانند، اما مواد در گرید و خلوص آزمایشگاهی معمولاً دارای درصد خلوص بالا می باشند.

×