شرکت اکسیر هیراد

حضور در نمایشگاه ها و رویداد ها

 • 1388 – نمایشگاه مواد شیمیایی زنجان
 • 1392 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1392 – نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1392 – نمایشگاه ایران هلث
 • 1392 – نمایشگاه فنی کنگره شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه تهران
 • 1392 – نمایشگاه فنی کنگره شیمی دانشگاه کرمانشاه
 • 1393 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1393 – نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1393 – اگروفود تهران
 • 1393 – برگزاری همایش 2 روزه علمی آموزشی در هتل هویزه
 • 1394 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1394 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1395 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1395 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1396 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1396 – نمایشگاه ایران فارما 2017
 • 1397 – نمایشگاه ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی
 • 1397 – کنفرانس ملی ساخت ایران
 • 1398 – همایش جشن 10 سالگی اکسیرهیراد، هتل لاله
 • 1398 – نمایشگاه مواد شیمیایی تهران CLI EXPO 2020
 • 1400 – نمایشگاه ایران فارما 2021
 • 1400 – همایش تقدیر از روز زن در مجموعه شاندیز تهران
 • 1401 – نمایشگاه ایران فارمکس2022
 • 1401 – نمایشگاه ایران فارما 2022
 • 1401 – نمایشگاه مواد شیمیایی تهران CLI EXPO 2022
 • 1402 – نمایشگاه ایران فارمکس2023
 • 1402 – نمایشگاه ایران فارما 2023

تصاویر نمایشگاه هانمایشگاه فارمکس 1402

Pharmex Exhibition 2023

نمایشگاه ایران فارما 1400, IRAN Pharma 2021
نمایشگاه مواد شیمیایی تهران CLI EXPO 2020
IRAN Lab 97
Iran Pharma 96
کنفرانس ملی ساخت ایران سال97
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 94
IRAN Lab 95
×