مواد شیمیایی صنعتی

شرکت اکسیر هیراد از اوایل فعالیت خود در کنار تامین نیازهای آزمایشگاهی مشتریان خود اقدام به تامین مواد شیمیایی صنعتی، industrial grade ، food grade ، pharma grade ، جهت پروسه تولید مشتریان خود نموده است.

مواد شیمیایی صنعتی وارداتی از کشورهای اروپایی، چین ، هند ، کره ، ژاپن و … تولیدات کارخانجات صنعتی شیمیایی داخلی بوده و بصورت تحویل فوری بر حسب سفارش و یا عقد قرارداد جهت کارخانجات تولیدی قابل ارائه می باشد.